Standard plemene

Bostonský teriér (ve zkratce BOS, standard FCI 140) se řadí do IX. skupiny - plemena společenská,
sekce 11 - malá molossoidní plemena. Bez zkoušky z výkonu
 

CELKOVÝ VZHLED:

Bostonský teriér je živý, velmi inteligentní, hladkosrstý, s krátkou hlavou, kompaktně stavěný, s krátkým ocasem, dobře vyvážený. Je žíhaný, černý nebo tulení barvy („seal“, tj. černý s červenavým leskem viditelným jen na slunci či jasném světle) s rovnoměrně rozloženými bílými znaky. Hlava je v dobrém poměru s celkovou velikostí psa. Výraz ukazuje na vysokou inteligenci. Tělo je poměrně krátké a kompaktní, končetiny silné a dobře formované, ocas je krátký. Žádný rys není tak výrazný, aby pes vypadal proporčně nevyváženě. Pes budí dojem rozhodnosti, síly a aktivity, to vše s elegancí, držení těla je lehké a půvabné. Harmonická proporční kombinace barvy a bílých znaků je zvláště významným rysem správného představitele plemene.

Vyváženosti, výrazu, barvě a bílým znakům by měla být při posuzování celkového vzhledu věnována obzvláštní pozornost oproti dalším znakům.

Jasně v obrysu vyznačené, krátké tělo bostonského teriéra ve spojení s jednečnou kvadratickou hlavou a čelistí a jeho výraznými znaky vytvářejí nejhezčí a nejvíce okouzlující americký originál – bostonského teriéra.

Při porovnání zástupců obou pohlaví je jediným zjevným rozdílem mírné zjemnění stavby feny.

 

DŮLEŽITÉ POMĚRY: délka končetiny musí být vyvážena s délkou trupu, aby propůjčila bostonskému teriérovi jeho výrazný kvadratický vzhled. Bostonský teriér je robustní pes a nesmí vypadat ani hubený ani hrubý. Kostra a osvalení musí být vzájemně vyvážené, stejně jako hmotnost a stavba psa.

 

POVAHA / TEMPERAMENT: bostonský teriér je přátelský a živý pes. Plemeno má vynikající vlastnosti a vysoký stupeň inteligence, což čini bostonského teriéra nenahraditelným společníkem.

 

HLAVA:

 

MOZKOVNA:

Lebka: kvadratická, s plochým temenem, bez vrásek, strmé čelo (obočí).

Stop: dobře vyznačený.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: černá a široká, s dobře vyznačenou linií mezi nozdrami. Dobře otevřené nosní dírky.

Tlama: krátká, hranatá, široká a hluboká, v poměru k lebce. Je bez vrásek, délka je menší než šířka a hloubka; délka nepřesahuje zhruba jednu třetinu délky lebky Tlama je od stopu ke špičce rovnoběžná s temenem lebky.

Pysky: pysky jsou dostatečně hluboké, ale nikoliv volné. Při zavřené tlamě zcela zakrývají zuby.

Čelisti/Zuby: čelisti jsou široké a hranaté, s krátkým pravidelným chrupem. Skus je klešťový nebo v dostatečném předkusu tak, aby tlama měla hranatý vzhled.

Líce: ploché.

Oči: široce posazené, velké, kulaté a tmavé. Posazeny kvadraticky v lebce, vnější koutky při pohledu zpředu v úrovni lící.

Výraz: pozorný a přátelský, ukazující vysokou inteligenci. Výraz je nejdůležitější charakteristikou plemene.

Uši: malé, vztyčeně nesené, buď přirozeně nebo kupírované tak, aby byly v souladu s tvarem hlavy, umístěné co nejvíce v rozích lebky.

 

KRK: délka krku musí podtrhovat celkovou vyváženost psa. Krk je mírně klenutý, nese elegantně hlavu a harmonicky přechází v plece.

 

TRUP: trup má vypadat krátký.

Hřbetní linie: rovná.

Hřbet: dostatečně krátký, aby potrhl kvadratičnost těla.

Záď: mírně zaoblená k nasazení ocasu.

Hrudník: hluboký, a dostatečně široký. Žebra dostatečně klenutá a dosahující poměrně daleko vzad k bedrům.

 

OCAS: nasazen nízko, krátký, jemný a zužující se, rovný nebo stočený. Nesmí být nesen nad horizontální linií. (Pozn.: Je upřednostňován ocas délkou nepřesahující čtvrtinu vzdálenosti od nasazení k hleznu.)

 

KONČETINY:

 

HRUDNÍ KONČETINY hrudní končetiny jsou nasazeny poměrně daleko od sebe, v úrovni horní špičky ramenních lopatek; s rovnými kostmi.

Ramena: strmá a posazená poměrně dozadu, což dovoluje typický pohyb bostonského teriéra.

Lokty: nejsou ani vytočené ani vbočené.

Nadprstí: krátké a silné. Paspárky mohou být odstraněny.

Přední tlapky: malé, kulaté a kompaktní, nejsou vytočené ani dovnitř ani ven. S dobře vyklenutými prsty a krátkými drápky.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Stehna: silná, dobře osvalená a korektně nasazená.

Kolena: dobře zaúhlená.

Hlezna: krátká, nejsou vytočená ani dovnitř ani ven, s dobře vyznačeným hlezenním kloubem. Zadní tlapky: malé a kompaktní, s krátkými drápky.

 

POHYB: pohyb bostonského teriéra je jistý, přímočarý, hrudní a pánevní končetiny se pohybují přímo vpřed v jedné linii s vynikajícím rytmem, každý krok vyjadřuje eleganci a sílu.

 

OSRSTĚNÍ:

 

SRST: krátká, hladká, lesklá, s jemnou texturou.

 

BARVA: žíhaná, černá nebo tulení („seal“, tj. černá s červenavým leskem viditelným jen na slunci či jasném světle), s bílými znaky. Žíhaná barva je žádoucí jen tehdy, když všechny ostatní znaky jsou odpovídající.

Požadované znaky: bílý pruh na tlamě, bílý znak mezi očima, bílé předhrudí.

Žádoucí znaky: bílý pruh na tlamě, bílý znak mezi očima a přes hlavu, bílý límec, bílé předhrudí, bílá část hrudních končetin nebo celé hrudní končetiny a plánevní končetiny pod hlezny (pozn.: jinak typově odpovídající jedinec nemá být penalizován za to, že nemá „žádoucí znaky“).

Pes s převahou bílé barvy na hlavě nebo trupu musí tento nedostatek dostatečně vyvažovat kvalitou v jiných znacích.

 

HMOTNOST:

Hmotnost je rozdělena do tříd následovně:

- pod 15 liber (6,8 kg),

- od 15 liber do 20 liber (6,8 až 9 kg),

- od 20 liber, nemá přesáhnout 25 liber (9 až 11,35 kg).

 

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

-          zavalitý nebo podsaditý vzhled.

-          úzké nebo široké nozdry.

-          příliš viditelné bělmo nebo spojivka.

-          velikost ucha není v poměru k velikosti hlavy.

-          příliš vesele nesený ocas.

-          nohy postrádající dostatek hmoty (substance).

-          strmé zaúhlení ve stehnu.

-          křivé nohy.

-          kolébání, pádlování nebo kličkování v pohybu; koňský krok.

 

ZÁVAŽNÉ VADY:

-          zkřížený skus.

-          při zavřené tlamě viditelný jazyk nebo zuby.

-          vyklenutý nebo pronesený hřbet.

-          plochý hrudní koš.

-          křížení v pohybu, ať už vpředu či vzadu.

 

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

-          agresivita nebo přílišná plachost.

-          nosní houba hnědá, masové barvy nebo skvrnitá.

-          modré oči nebo jakákoliv stopa modré barvy.

-          kupírovaný ocas.

-          jednobarevnost, černá, žíhaná nebo tulení barva, bez požadovaných bílých znaků.

-          šedá nebo játrová barva.

 

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 

Podrobnější informace o standardu najdete na stránkách Českomoravské kynologické unie https://www.cmku.cz/soubory/plemena/157_bostonsky_terier.doc